Tipsyfly Riya Earrings - Tipsyfly
25% OFF

Tipsyfly Riya Earrings

₹900 ₹1,200
Aliyah Kundan ring - TipsyflyAliyah Kundan ring - Tipsyfly
35% OFF
Tipsyfly Floral Studs - Tipsyfly
25% OFF

Tipsyfly Floral Pearl Tassels

₹1,087.50 ₹1,450
Tipsyfly Giselle Earrings - Tipsyfly
33% OFF
Tipsyfly Xena Earrings - Tipsyfly
25% OFF

Tipsyfly Xena Earrings

₹1,200 ₹1,600
Tipsyfly Giselle Earrings - Tipsyfly
33% OFF